Projekt Síť na podporu spolupráce technicky a podnikatelsky
zaměřených univerzit s podniky v Jihomoravském kraji

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu
a ze státního rozpočtu České republiky

Základní informace o projektu

 

logolink projekt

 

Charakteristika projektu:

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

Poskytovatel podpory: Ministerstvo školství a tělovýchovy ČR

Označení projektu: CZ.1.07/2.400/12.0017

Číslo prioritní osy: 7.2

Název prioritní osy: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Číslo oblasti podpory: 7.2.4

Název oblasti podpory: Partnerství a sítě

Číslo výzvy: 12

Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK - IP - oblast podpory 2.4

Datum zahájení projektu: 15. listopadu 2009

Předpokládaná doba trvání projektu v měsících: 36

Typ projektu: IP - ostatní

Kód prioritního tématu: 72

Název prioritního tématu: Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku.

Celý dokument...