Projekt Síť na podporu spolupráce technicky a podnikatelsky
zaměřených univerzit s podniky v Jihomoravském kraji

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu
a ze státního rozpočtu České republiky

Fakulta stavební

Nabídka Fakulty stavební VUT v Brně podnikatelům

Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně patří k významným vysokoškolským vzdělávacím institucím s dlouholetou tradicí. Fakulta stavební, jejíž hlavní oblastí její činnosti je poskytování vysokoškolského vzdělávání v bakalářském, inženýrském (magisterském) studiu a ve vybraných oborech doktorského studia, se zabývá rovněž vědeckou, výzkumnou, poradenskou a odbornou činností.

Nabídka fakulty


Manažer nabídky na fakultě: Ing. Eva Vítková, Ph.D.