Projekt Síť na podporu spolupráce technicky a podnikatelsky
zaměřených univerzit s podniky v Jihomoravském kraji

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu
a ze státního rozpočtu České republiky

Fakulta podnikatelská

 

Nabídka Fakulty podnikatelské VUT v Brně podnikatelům

Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně poskytuje vysokoškolského vzdělávání v bakalářském, magisterském studiu, ve vybraných oborech doktorského studia a také v programech Celoživotního vzdělávání. Fakulta se zabývá rovněž vědeckou, výzkumnou, poradenskou a odbornou činností. 

Nabídka fakulty

Manažer nabídky na fakultě: Ing. Dagmar Řešetková