Projekt Síť na podporu spolupráce technicky a podnikatelsky
zaměřených univerzit s podniky v Jihomoravském kraji

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu
a ze státního rozpočtu České republiky

Fakulta informačních technologií

 Nabídka Fakulty informačních technologií VUT v Brně podnikatelům

Fakulta informačních technologií (FIT) Vysokého učení technického v Brně zajišťuje výchovu odborníků s kvalifikací bakalář (Bc.) v tříletém bakalářském studijním programu Informační technologie, inženýr (Ing.) v dvouletém navazujícím magisterském studijním programu Informační technologie a doktor (Ph.D.) ve studijním programu Výpočetní technika a informatika. FIT se zabývá rovněž vědeckou a výzkumnou činností. Vědecká a výzkumná činnost FIT je orientována do aktuálních výzkumných oblastí teorie, metod a aplikací informačních technologií.

Nabídka fakulty

Manažer nabídky na fakultě: doc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc.