Projekt Síť na podporu spolupráce technicky a podnikatelsky
zaměřených univerzit s podniky v Jihomoravském kraji

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu
a ze státního rozpočtu České republiky

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Nabídka Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně podnikatelům

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně patří k významným vysokoškolským vzdělávacím institucím s dlouholetou tradicí. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, jejíž hlavní oblastí činnosti je poskytování vysokoškolského vzdělávání v bakalářském, inženýrském (magisterském) studiu a ve vybraných oborech doktorského studia, se zabývá rovněž vědeckou, výzkumnou, poradenskou a odbornou činností.

Nabídka fakulty

Manažer nabídky na fakultě: Ing. Petr Mastný, Ph.D.