Projekt Síť na podporu spolupráce technicky a podnikatelsky
zaměřených univerzit s podniky v Jihomoravském kraji

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu
a ze státního rozpočtu České republiky

Fakulta chemická

Nabídka Fakulty chemické VUT v Brně podnikatelům

Fakulta chemická Vysokého učení technického v Brně patří k významným vysokoškolským vzdělávacím institucím. Její hlavní činností je poskytování vysokoškolského vzdělávání v bakalářském, inženýrském (magisterském) studiu a ve vybraných oborech doktorského studia. Zabývá se rovněž vědeckou a výzkumnou činností, jak v oblasti základního tak aplikovaného výzkumu. Stejně tak nabízí poradenskou a odbornou činnost.

Nabídka fakulty

Manažer nabídky na fakultě: Mgr. Radek Přikryl, Ph.D.