Projekt Síť na podporu spolupráce technicky a podnikatelsky
zaměřených univerzit s podniky v Jihomoravském kraji

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu
a ze státního rozpočtu České republiky

Popis projektu

Obsahem projektu je konstituování a provoz sítě, zaměřené na spolupráci univerzit, dislokovaných v Brně a podniků v Jihomoravském kraji, podporující vzájemné vzdělávací a výzkumné aktivity, vedoucí ke zvýšení konkurenceschonosti podniků a přiblížení vzdělávání a výzkumu potřebám praxe. Podnikatele v projektu zastupuje Regionální hospodářská komora Brno, největší hospodářská komora v České republice, jejímž úkolem je zajišťovat integrálně informační toky, směřující k podnikatelské sféře. Projekt je zaměřen především na technické a podnikatelsky zaměřené obory, vyučované na VUT v Brně a MENDELU v Brně. Hlavním přínosem projektu pro tyto univerzity je jejich přiblížení se dynamicky se vyvíjející řídící, výrobní a obchodní praxi v podnicích. Podnikům pomáhá řešit jejich rozvojové problémy s využitím výzkumného potenciálu univerzit a personální problémy podporou přechodu absolventů univerzit do praxe. Funkčnost sítě byla ověřena pilotní realizací pobytů učitelů a praxí studentů.