Projekt Síť na podporu spolupráce technicky a podnikatelsky
zaměřených univerzit s podniky v Jihomoravském kraji

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu
a ze státního rozpočtu České republiky

Vývoj nových motocyklů - talentovaní studenti

Firma by chtěla spolupracovat s talentovanými a cílevědomými studenty na vývoji nových
motocyklů a jednotlivých komponentů a to zejména v oblasti návrhu a designu motocyklů,
výpočtu a konstrukci motorů, rámů a ostatních prvků. Dále pak na řízení jednotlivých procesů,
v oblasti konstrukce a výroby nástrojů, forem a strojních dílců na jejich konstrukci, programování
a technologických postupech výroby. S těmi nejlepšími bychom chtěli navázat
postupně užší spolupráci.

Student na praxi se postupně seznámí s kompletní problematikou vývoje nových modelů motocyklů až po
jejich zavádění do sériové výroby.

Kontakt

Ing.Mojmír Pavelka

+420 516 522 111

mojmir.pavelka@blata.com

http://www.blata.cz/

Zadat poptávku