Projekt Síť na podporu spolupráce technicky a podnikatelsky
zaměřených univerzit s podniky v Jihomoravském kraji

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu
a ze státního rozpočtu České republiky

Vývoj nátěrových systémů a ekologických barev

Firmy BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o. by ráda s fakultou chemickou VUT v Brně spolupracovala na vývoji speciálních nátěrových systémů a vysoce ekologických barev pro povrchovou úpravu dřeva

Vzhledem k širokému spektru technických odborností, které musíme využívat, považujeme za perpektivní spolupráci i s Fakultou informačních technologií VUT v Brně.

Kontakt

Ing. Luboš Mrázek

+420 516 474 211

mrazek@teluria.cz

www.teluria.cz

Zadat poptávku