Projekt Síť na podporu spolupráce technicky a podnikatelsky
zaměřených univerzit s podniky v Jihomoravském kraji

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu
a ze státního rozpočtu České republiky

Zákaznické průzkumy, komunikační a marketingové strategie

Student VŠ poznává činnost firmy přímo v praxi, v prodejnách realizuje zákaznické průzkumy,
analyzuje komunikační a marketingové strategie prodejen, seznamuje se s agendou firmy,
s tvorbou mezd, atd.

Na spolupráci se podílí především studenti uvedených fakult. Firmě pomáhají při řešení
marketingových otázek a zpracovávají marketingové průzkumy, které jsou dále analyzovány
a využívány. Zpracovávají rovněž podrobné finanční analýzy, kterou jsou pak konzultovány
s firemním bankéřem. Oplátkou jsou studentům poskytovány veškeré možné informace
pro jejich diplomové práce a jedna studentka ve firmě dokonce píše svoji práci k získání
titulu PhD.

Kontakt

Ing. et Ing. Miloš Škrdlík, MBA, MSc.

+420 602 795 160

skrdlik@brnenka.cz

www.brnenka.cz

Zadat poptávku