Projekt Síť na podporu spolupráce technicky a podnikatelsky
zaměřených univerzit s podniky v Jihomoravském kraji

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu
a ze státního rozpočtu České republiky

Aplikace nových řezných materiálů a povlaků

Ve firmě probíhá trvale vývoj nových nástrojů pro velmi přesné obrábění děr. HAM – FINAL
má zájem spolupracovat při vývoji v těchto oblastech – konstrukční návrh nástroje, řezné materiály
– aplikace nových řezných materiálů a povlaků, především cermetů a SK, ale i PKD,
CBN, testy užitných vlastností – řezné zkoušky nových nástrojů v laboratorních i provozních
podmínkách.

Kontakt

Stanislav Fiala

+420 548 127 314

ham-final@ham-final.cz

www.ham-final.cz

Zadat poptávku