Projekt Síť na podporu spolupráce technicky a podnikatelsky
zaměřených univerzit s podniky v Jihomoravském kraji

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu
a ze státního rozpočtu České republiky

Vývoj designu nových výrobků - stavební kování

Firma má zájem o spolupráci s fakultou strojního inženýrství, s fakultou chemickou na vývoji
designu nových výrobků, zejména stavebního kování. Očekáváme spolupráci v řešení technických
problémů při vstřikování, využití plastů jako vstupní suroviny ve výrobě, popřípadě
spolupráci při vývoji montážních a balících zařízení, linek apod.

Kontakt

Ing. Eva Čeganová

+420 544 422 075

eva@cegan.cz

www.cegan.cz

Zadat poptávku