Projekt Síť na podporu spolupráce technicky a podnikatelsky
zaměřených univerzit s podniky v Jihomoravském kraji

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu
a ze státního rozpočtu České republiky

Zákaznické průzkumy, komunikační a marketingové strategie

Student VŠ poznává činnost firmy přímo v praxi, v prodejnách realizuje zákaznické průzkumy,
analyzuje komunikační a marketingové strategie prodejen, seznamuje se s agendou firmy,
s tvorbou mezd, atd.

Zadal: Maloobchodní síť BRNĚNKA, spol. s r.o.

Plynárenství - praxe studentů

Studenti se seznámí v praxi s regulační technikou. Získají možnost pracovat s moderními
technologiemi a ve vybavených laboratořích. Budou se moci podílet na projektech nejen
v ČR, ale také na projektech v zahraničí. Mohou se realizovat při projektování regulačních
stanic, plynovodů atp. V oblasti IT budou zabezpečovat kompletní správu sítě, její zabezpečení,
tvorbu a aktualizaci webových stránek. Zajistí synchronizaci mezi zkušební laboratoří
a školícím střediskem atd.

Zadal: HUTIRA-BRNO, s.r.o.

Zkušební a školící laboratoře na regulační techniku v plynárenství

Firma očekává spolupráci např. při návrhu a tvorbě zkušební a školící laboratoře na regulační
techniku v plynárenství. Ta by mohla být následně využívána nejen pro potřeby firmy, ale
také pro potřeby VŠ a SŠ a jejich studentů. Vhodní adepti u nás následně mohou získat zaměstnání
zejména v sekci plynárenství. Studentům nabízíme uplatnění při správě IT firmy.

Zadal: HUTIRA-BRNO, s.r.o.

Aplikace nových řezných materiálů a povlaků

Ve firmě probíhá trvale vývoj nových nástrojů pro velmi přesné obrábění děr. HAM – FINAL
má zájem spolupracovat při vývoji v těchto oblastech – konstrukční návrh nástroje, řezné materiály
– aplikace nových řezných materiálů a povlaků, především cermetů a SK, ale i PKD,
CBN, testy užitných vlastností – řezné zkoušky nových nástrojů v laboratorních i provozních
podmínkách.

Zadal: HAM – FINAL s.r.o.

Vývoj designu nových výrobků - stavební kování

Firma má zájem o spolupráci s fakultou strojního inženýrství, s fakultou chemickou na vývoji
designu nových výrobků, zejména stavebního kování. Očekáváme spolupráci v řešení technických
problémů při vstřikování, využití plastů jako vstupní suroviny ve výrobě, popřípadě
spolupráci při vývoji montážních a balících zařízení, linek apod.

Zadal: ČEGAN s.r.o.

Konstrukce konvenčních strojů na výrobu ozubení

Firma BONDY s.r.o. by potřebovala konstrukčně a výrobně navrhnout obnovu konvenčních strojů na výrobu
ozubení s moderními prvky, ale tak, aby uspokojily potřeby na kusovou výrobu.
Tj. navrhnout, vyrobit a v praxi odzkoušet stroj , který by uspokojoval nároky kusové
výroby při minimálních nákladech a přijatelné kvalitě.

Zadal: BONDY s.r.o.

Vývoj nových motocyklů - talentovaní studenti

Firma by chtěla spolupracovat s talentovanými a cílevědomými studenty na vývoji nových
motocyklů a jednotlivých komponentů a to zejména v oblasti návrhu a designu motocyklů,
výpočtu a konstrukci motorů, rámů a ostatních prvků. Dále pak na řízení jednotlivých procesů,
v oblasti konstrukce a výroby nástrojů, forem a strojních dílců na jejich konstrukci, programování
a technologických postupech výroby. S těmi nejlepšími bychom chtěli navázat
postupně užší spolupráci.

Zadal: BLATA, s.r.o.

Vývoj nátěrových systémů a ekologických barev

Firmy BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o. by ráda s fakultou chemickou VUT v Brně spolupracovala na vývoji speciálních nátěrových systémů a vysoce ekologických barev pro povrchovou úpravu dřeva

Zadal: BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o.

Lisování plastů a nástrojárna - nové materiály

Spolupráce při vývoji a využití nestandardních nebo nových materiálů a aplikací.

Zadal: 2D$S spol. s r.o.

Lisování plastů a nástrojárna - praxe studentů

Hodláme spolupracovat při přijímání studentů na praxi ve výrobě.

Zadal: 2D$S spol. s r.o.

Zadat poptávku