Projekt Síť na podporu spolupráce technicky a podnikatelsky
zaměřených univerzit s podniky v Jihomoravském kraji

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu
a ze státního rozpočtu České republiky

Nabídky univerzit

Nabídka univerzit je strukturována tak, aby podněcovala vzájemnou spolupráci univerzit jako institucí terciárního vzdělávání a podniků. Nejde tedy o pouhý výčet jejich nabídky v oblasti výzkumu a vývoje a dalšího vzdělávání, ale především o reakci na zjištěné potřeby podniků.

Nabídka se v rozumné míře nevyhybá ani nabídce terciárního vzdělávání, zvláště distančního, protože podniky nepochybně uvítají nabídku pro další odborný růst svých vybraných zaměstnanců.

Nabídka je zvěřejněna nejen na webových stránkách projektu, ale i v tištěné podobě ve vydané publikaci "Nabídka univerzit pro podniky". Tímto je zajištěna její flexibilní dosažitelnost.