Projekt Síť na podporu spolupráce technicky a podnikatelsky
zaměřených univerzit s podniky v Jihomoravském kraji

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu
a ze státního rozpočtu České republiky

Provozně ekonomická fakulta

 

 

 

 

 

Nabídka Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně podnikatelům

PEF je fakulta s padesátiletou tradicí, která sleduje moderní trendy ve vzdělávání a v současnosti vzdělává 4.000 studentů. Důraz klade na nabídku takové struktury studijních programů, aby absolventi nacházeli uplatnění dle svých představ napříč pracovním trhem celé Evropy.

Fakulta nabízí všechny tři stupně vysokoškolského studia v české i anglickém jazyce. Před téměř patnácti lety bylo studium rozšířeno o informatické obory. Absolventi PEF nacházejí uplatnění v oblasti managementu, obchodu, evropských institucích, ve finančním sektoru, veřejné správě, i jako informační manažeři a projektanti informačních systémů. Výuka je koncipována tak, aby byla především dobře využitelná v praxi a zvýšila tak kvalitu absolventů a jejich uplatnění. Život na fakultě se odehrává v novém pavilonu Q, posluchárny jsou vybaveny nejmodernější multimediální technikou a učebny nabízí přístup ke špičkovým informačním a komunikačním technologiím. Na fakultu se hlásí přes 5500 uchazečů ročně a jejich počet stále narůstá.

Nabídka fakulty

Manažer nabídky na fakultě: Ing. Jiří Urbánek