Projekt Síť na podporu spolupráce technicky a podnikatelsky
zaměřených univerzit s podniky v Jihomoravském kraji

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu
a ze státního rozpočtu České republiky

Zpracování nabídky univerzit pro podniky

Klíčová aktivita Zpracování nabídky univerzit pro podniky byla zaměřena na podporu komunikace mezi podniky a univerzitami, resp. jejich jednotlivými pracovišti. V rámci aktivity byla zpracována komplexní nabídka univerzit pro podniky, která finálně navazuje na výsledky aktivity Průzkum potřeb a možností spolupráce univerzit a podniků, v rámci níž byly shromážděny potřebné informace a vydána publikace Nabídka a potřeby firem jižní Moravy. Tím bylo zajištěno, že odpovídá reálným potřebám podniků.

 

Nabídka byla zpracována již v 1. roce řešení projektu, zveřejněna na jeho webových stránkách a každoročně upřesňována. Tiskem byla nejdříve zveřejněna v rámci zmíněné publikace Nabídka a potřeby firem jižní Moravy.

 

Na závěr projektu byla nabídka upřesněna a zveřejněna v samostatné publikaci Nabídka univerzit pro podniky. Tato publikace obsahuje strukturovanou nabídku jednotlivých fakult, zapojených do projektu do úrovně jejich ústavů, konkrétně:

Vysoké učení technické v Brně, fakulty

  • Fakulta elektrotechnika a komunikačních technologií – nabídka 11 ústavů.
  • Fakulta chemická – nabídka 4 ústavů.
  • Fakulta informačních technologií – nabídka 4 ústavů.
  • Fakulta podnikatelská – nabídka 4 ústavů.
  • Fakulta stavební – nabídka 22 ústavů.
  • Fakulta strojního inženýrství – nabídka 12 ústavů a 1 laboratoře.

Mendelova univerzita v Brně

  • Provozně ekonomická fakulta – nabídka 10 ústavů.

Jednotlivé nabídky obsahují komplexní nabídku na spolupráci ve výzkumu a nabídku služeb. Tato nabídka je doplněna o

  • komplexní informace o laboratorním vybavení ústavů, které je možno využít,
  • příklady realizovaného VaV, na který je možno navázat,
  • informaci o možnosti spolupráce v oblasti vzdělávání.

Publikace je k dispozici jak v tištěné, tak elektronické podobě na DVD. Je trvalou součástí webových stránek projektu.

 

Nabídka univerzit pro podniky bude jedním ze základních pilířů zajištění udržitelnosti projektu. Bude každoročně jednotlivými fakultami upřesňována a trvale zveřejněna na webových stránkách projektu. Zúčastněné university do ní budou moci podle potřeby zahrnout i nabídky svých dalších fakult.