Projekt Síť na podporu spolupráce technicky a podnikatelsky
zaměřených univerzit s podniky v Jihomoravském kraji

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu
a ze státního rozpočtu České republiky

Webové stránky projektu

Inovované webové stránky projektu obsahující tyto části:

  1. Aktuálně pro firmy – v rámci této sekce je umožněno RHK Brno a fakultám prezentovat formou webového článku akce, projekty a další možnosti spolupráce s podniky.

     

  2. Nabídky univerzit – v této části jsou a budou zveřejňovány nabídky fakult, tak jak byly zpracovány v průběhu projektu v reakci na potřeby podnikatelů. Nabídky budou v budoucnu aktualizovány tak, aby respektovaly požadavky a splňovaly představu podnikatelské sféry a bylo tak umožněno na základě těchto nabídek využít projektem vytvořený potenciál spolupráce podniků a vysokých škol.

     

  3. Poptávky firem – stejně jako u předešlých webových stránek bude umožněna komunikace směrem od podniků k univerzitám. Prostřednictvím jednotného formuláře mohou podniky vkládat na webové stránky poptávky po praxích studentů, stážích pedagogů, řešení problémů podniků a další. Tyto poptávky pak lze filtrovat a třídit a pravidelně tak tyto poptávky zasílat kontaktním osobám na fakultách, které s nimi poté budou pracovat.

     

  4. Univerzity a podniky – v rámci této části webových stránek bude představen realizovaný projekt, který nastartoval komunikaci a spolupráci mezi podniky, RHK a zapojenými univerzitami. Jsou zde také souhrnně prezentovány dosažené výsledky projektu v členění jednotlivých klíčových aktivit projektu.