Projekt Síť na podporu spolupráce technicky a podnikatelsky
zaměřených univerzit s podniky v Jihomoravském kraji

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu
a ze státního rozpočtu České republiky

Studijní pobyty pedagogů univerzit v podnicích

 

Celkem zrealizováno 34 studijních pobytů pedagogů univerzit v podnicích.

Jméno pracovníka

Fakulta

Název firmy

prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc.

Ing. Karel Masařík, PhD.

doc. Dr. Ing. Dušan Kolář

 

FIT

AVG Technologies CZ, s.r.o.

Ing. Radek Burget, Ph.D.

Ing. Ivana Burgetová, Ph.D.

Ing. Miloš Eysselt, CSc.

 

FIT

ApS Brno s.r.o.

Ing. Michal Španěl, Ph.D.

Ing. Jan Kořenek, Ph.D.

Ing. Miloš Eysselt, CSc.

 

FIT

CAMEA, spol. s r.o.

Ing. Karel Osička, Ph.D.

 

FSI

Nástrojárna Ryšavý

Ing. Martin Slaný

 

FSI

AQUAdem s.r.o.

Ing. Josef Sedlák

 

FSI

HAM-FINAL s.r.o.

Mgr. Radek Přikryl, Ph.D.

Ing. Petr Poláček, Ph.D.

Bc. Přemysl Menčík

 

FCH

ADM, a.s.

Mgr. Radek Přikryl, Ph.D.

Ing. Radka Bálková, Ph.D.

Ing. Šárka Holcnerová

 

FCH

GDP Koral, s.r.o.

 

Doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc.

Ing. Dagmar Svobodová

 

FCH

IDEAL – Trade Service, spol. s r.o.

doc. Dr. Ing. Miroslav Patočka

 

FEKT

Elektrokov, a.s.

prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D.

 

FEKT

Unidataz, s.r.o.

Ing. Petr Šrámek

 

FEKT

ON Design Czech, s.r.o.

Ing. David Topolánek

 

FEKT

EGÚ Brno, a.s.

doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D.

 

FEKT

SUNLUX, s.r.o.,

Ing. Marek Záboj, Ph.D.

 

PEF MENDELU

Maloobchodní síť BRNĚNKA, spol. s r.o.

Ing. David Procházka

 

PEF MENDELU

It2b, s.r.o.

RNDr. Ivo Moll, CSc.

 

PEF MENDELU

Olivia, s.r.o.

Ing. Karel Šuhajda, Ph.D.

 

FAST

ESOX s.r.o.

Ing. Gabriela Kocourková

 

FAST

KALÁB s.r.o.

Ing. Jan Pěnčík, Ph.D.

 

FAST

Tomáš Dvořák architekti s.r.o.

Ing. Zdenka Videcká, Ph. D.

 

FP

Astra Motor, spol. s r. o.

Ing. Bernard Neuwirt, Ph.D.

 

FP

C SYSTEM CZ, a. s.

Ing. Vladimíra Kučerová, Ph.D.

 

FP

Maloobchodní sít Brněnka, spol. s r. o.