Projekt Síť na podporu spolupráce technicky a podnikatelsky
zaměřených univerzit s podniky v Jihomoravském kraji

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu
a ze státního rozpočtu České republiky

Průzkum potřeb a možností spolupráce univerzit a podniků

Aktivita byla projektována s cílem podpořit přímou komunikaci mezi firmami a pracovišti univerzit. Zahrnovala dva zásadní směry realizace

 1. Průběžný průzkum v rámci aktivity Komunikační a koordinační platforma na akcích, pořádaných při její realizaci
 2. Shromáždění informací o potřebách a požadavcích podniků, zapojených do projektu a jejich publikování.

Bylo rozhodnuto, že od firem budou shromážděny údaje, obsahující následující informace:

 • Základní údaje o firmě
 • Stručný popis podnikatelské činnosti
 • Spolupráce s fakultami VUT v Brně a MENDELU v Brně
 • Řešení organizačních, výrobních, výzkumných či vývojových problémů ve spolupráci s vysokými školami
  • Praxe studentů VŠ, resp. SOŠ, SOU ve firmě

přičemž informace obsahovaly jak nabídky, tak poptávky firem v dané oblasti.

Zapojené univerzity zpracovaly nabídky na spolupráci s podniky ve složení

 • Nabídky jednotlivých univerzit
 • Nabídky jednotlivých fakult , zapojených do projektu

V souladu s požadovaným obsahem klíčové aktivity byla zpracována studie Nabídka a potřeby firem jižní Moravy, hodnotící shromážděné údaje od firem, obsahující tyto části

 • Strukturální analýza nabídky a potřeb podniků jižní Moravy
 • Oborová analýza nabídky a potřeb podniků jižní Moravy

Dosažené výsledky:

Podařilo se shromáždit strukturované údaje od 171 firem a OSVČ. Byla zpracována studie Nabídka a potřeby firem jižní Moravy požadovaného obsahu. Studie byla doplněna analytickou částí, nazvanou Východiska další realizace, věnovanou udržitelnosti projektu.

Uvedené materiály byly zveřejněny v roce 2011 v publikaci Nabídka a potřeby firem jižní Moravy, která byla v prvním vydání k dispozici ve 250 výtiscích, jenž byly během cca 3 měsíců rozebrány. K dispozici byla i na DVD.

Vzhledem k přetrvávajícímu zájmu byl v roce 2012 uskutečněn dotisk v počtu …. výtisků. V tomto druhém vydání byly aktualizovány nabídky zapojených univerzit a fakult.

Publikace je k dispozici i na inovovaných webových stránkách projektu.

Závěr:

Průzkumové studie jsou prostředkem mapování tržního prostředí, v němž působí univerzity v Jihomoravském kraji, který jim umožní na něj adekvátně reagovat.

Vychází z potřeb spolupráce univerzit s podniky a naopak a to jak po dobu realizace projektu, tak v rámci udržitelnosti. Byly zpracovány na základě strukturovaných dat o spolu s nimi zveřejňovaných podnicích. Umožní cílenou realizaci aktivit projektu, zaměřených na studijní pobyty pedagogů, pilotní praxe studentů a pilotní řešení vybraných problémů podniků i v rámci udržitelnosti projektu.