Projekt Síť na podporu spolupráce technicky a podnikatelsky
zaměřených univerzit s podniky v Jihomoravském kraji

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu
a ze státního rozpočtu České republiky

Pilotní řešení vybraných problémů podniků

 

Celkem bylo řešeno 22 vybraných VaV problémů podniků.

Fakulta:

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně

Název projektu:

Rozhraní pro přenos dat po sběrnici USB

Firma:

UNIDATAZ, s.r.o., Znojmo

Řešitel/é:                  

prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D., UREL FEKT VUT v Brně

 

Fakulta:

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně

Název projektu:

Ortogonální kódy pro ultrazvukové senzory

Firma:                  

ON Design Czech, s.r.o.

Řešitel/é:                  

Ing. Petr Šrámek,UREL FEKT VUT v Brně

 

Fakulta:

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně

Název projektu:    

Odporník pro přepěťovou ochranu

Firma:

ELEKTROKOV, a. s. ZNOJMO

Řešitel/é:                  

doc. Dr. Ing. Miroslav Patočka

 

Fakulta:

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně

Název projektu:        

Teoretická analýza možných chyb při indikaci průchodu zkratového proudu

Firma:

EGÚ Brno, a. s.

Řešitel/é:                      

Ing. David Topolánek, Ph.D.

 

Fakulta:

Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně

Název projektu:

Úprava konstrukce a renovace šplhacích převodovek ovládacích plošin jevištních stolů hlavního jeviště

Firma:

SmartTechnik, a.s., Na Zámečku 956, Újezd u Brna

Řešitel/é:

Ing. Radim Dundálek, Ph.D., FSI VUT v Brně

Ing. Martin Slaný, FSI VUT v Brně

Ing. Ivan Ćirović, FSI VUT v Brně

 

Fakulta:

Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně

Název projektu:

Hodnocení průběhu silového zatížení při vystružování děr hlavicí MT3 a modelování kinematiky jejího pohybu

Firma:

HAM-FINAL, s.r.o., Vlárská 22, Brno

Řešitel/é:

Ing. Josef Sedlák, Ph.D., FSIVUT v Brně

Ing. Jan Dvořáček, FSI VUT v Brně

Milan Rusiňák, FSI VUT v Brně

 

Fakulta:

Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně

Název projektu:

Drátová řezačka MAKINO EU64

Firma:

Nástrojárna Ryšavý, s.r.o., Brněnská 127, Velké Němčice

Řešitel/é:

Ing. Karel Osička, Ph.D., FSI VUT v Brně

Ing. Milan Kalivoda, FSI VUT v Brně

Ing. Kateřina Mouralová, FSI VUT v Brně

 

Fakulta:

Fakulta informačních technologií, VUT v Brně

Název projektu:

Analýza statistických dat malware

Firma:

AVG Technologies CZ, s.r.o., Brno

Řešitel/é:

prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc., UIFS FIT VUT v Brně

 

Ing. Karel Masařík, PhD., UIFS FIT VUT v Brně

 

doc. Dr. Ing. Dušan Kolář, UIFS FIT VUT v Brně

 

 

Fakulta:

Fakulta informačních technologií, VUT v Brně

Název projektu:

Tvorba elektronické dokumentace a publikačních nástrojů

Firma:

ApS Brno s.r.o., Brno

Řešitel/é:

Ing. Radek Burget, Ph.D., UIFS FIT VUT v Brně

 

Ing. Ivana Burgetová, Ph.D., UIFS FIT VUT v Brně

 

Ing. Miloš Eysselt, CSc., UPSY FIT VUT v Brně

 

 

Fakulta:

Fakulta informačních technologií, VUT v Brně

Název projektu:

Metody zpracování obrazu a signálu v embedded systémech

Firma:

CAMEA, spol. s r.o., Brno

Řešitel/é:

Ing. Michal Španěl, Ph.D., UPGM FIT VUT v Brně

 

Ing. Jan Kořenek, Ph.D., UPSY FIT VUT v Brně

 

Ing. Miloš Eysselt, CSc., UPSY FIT VUT v Brně

 

Fakulta:

Fakulta stavební, VUT v Brně

Název projektu:

Sanace vlhkého zdiva staveb

Firma:

ESOX s.r.o.

Řešitel/é:

Ing. Karel Šuhajda, Ph.D.

Ing. Oldřich Tomíček, Ph.D. 

Fakulta:

Fakulta stavební, VUT v Brně

Název projektu:

Zajištění kvality provádění sanačních vložek do potrubí

Firma:

WOMBAT , s.r.o.

Řešitel/é:

doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D.

Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.,

Ing. Petr Hluštík

Ing. Petr Holeš

Fakulta:

Fakulta stavební, VUT v Brně

Název projektu:

Sanace střešních plášťů panelové bytové výstavby se

zaměřením na jejich odvodnění

Firma:

TOP WET s.r.o.

Řešitel/é:

Ing. Tomáš Petříček

Ing. Lubor Kalousek, Ph.D.

Ing. et Ing. Petr Kacálek

Fakulta:

Fakulta chemická, VUT v Brně

Název projektu:

Řešení ekologicko-technologických problémů spojených s

technologií pokovování

Firma:

IDEAL – Trade Service, spol. s.r.o.

Řešitel/é:

Doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc.

Ing. Dagmar Svobodová

Ing. Michal Palko (ITS)

Fakulta:

Fakulta chemická, VUT v Brně

Název projektu:

Kvalitativní zlepšení parametrů produktů DentapregTM

prostřednictvím inovace výrobního procesu

Firma:

ADM a.s.

Řešitel/é:

Mgr. Radek Přikryl,Ph.D.,

Ing. Petr Poláček, Ph.D.

Bc. Přemysl Menčík

Ing. Ladislav Pavelka (ADM)

Radoslav Trauttmann (ADM)

Fakulta:

Fakulta chemická, VUT v Brně

Název projektu:

Vybudování laboratoře vstupní a výstupní kontroly materiálů

včetně metodiky měření

Firma:

GDP Koral s.r.o.

Řešitel/é:

Mgr. Radek Přikryl,Ph.D.,

Ing. Radka Bálková, Ph.D.

Ing. Šárka Holcnerová, Ph.D.

Ing. Radim Buček, MBA. (GDP KORAL)

Ing. Eva Šebková

Lukáš Barták (GDP KORAL)

Fakulta:

Fakulta podnikatelská, VUT v Brně

Název projektu:

Návrh změn v korporátní strategii společnosti v souvislosti s ekonomickou recesí

Firma:

Maloobchodní síť Brněnka, spol. s r. o.

Řešitel/é:

Koráb, Kučerová, Jakubcová

Fakulta:

Fakulta podnikatelská, VUT v Brně

Název projektu:

Optimalizace hlavních a podpůrných procesů výroby a ostření nástrojů

Firma:

ASTRA Motor, spol. s r. o.

Řešitel/é:

Videcká, Rašticová, Bartošek

Fakulta:

Fakulta podnikatelská, VUT v Brně

Název projektu:

E-learningové řešení pro vzdělávání zaměstnanců firmy

Firma:

C SYSTEM CZ, a. s.

Řešitel/é:

Neuwirth, Dydowicz, Klusák

 

Fakulta:                  

Provozně ekonomická fakulta, MENDELU

Název projektu:

Analýza a následný návrh modelu centrální nákupní aliance

Firma:

Maloobchodní síť BRNĚNKA, spol. s.r.o.

Řešitel/é:          

Ing. Marek Záboj, Ph.D.

Fakulta:                           

Provozně ekonomická fakulta, MENDELU

Název projektu:                                    

Analýza a následný návrh zapojení geografických IT především pro prostorové analýzy stávajících zákazníků firmy a pro návrhy lokací marketingových kampaní zákazníků

Firma:

it2b, s.r.o.

Řešitel/é:

Ing. David Procházka, Ph.D.

Fakulta:                            

Provozně ekonomická fakulta, MENDELU

Název projektu:        

Zpracování teoretické studie na téma „Model podvědomé transformace objektivního názoru na názor subjektivní“.

Firma:

Olivia, s.r.o.

Řešitel/é:                   

RNDr. Ivo Moll, CSc.