Projekt Síť na podporu spolupráce technicky a podnikatelsky
zaměřených univerzit s podniky v Jihomoravském kraji

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu
a ze státního rozpočtu České republiky

Excel@FIT - Studentská Konference lnovací, Technologií a Vědy v lT

Rádi bychom Vás pozvali na konferenci studentské tvůrčí odborné činnosti Excel@FIT, kterou pořádá Fakulta informačních technologií VUT v Brně. Konference se uskuteční 30.4.2015 v budově fakulty a klade si za cíl prezentovat zajímavé nápady, technická řešení a odborné výsledky studentů v oblasti informačních technologií a nabídnout možnost setkávání studentů, výzkumníků a odborníků z průmyslu a sdílení myšlenek a zkušeností.

V rámci konference prezentují studenti bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů Fakulty informačních technologií výsledky své tvůrčí práce. Prezentace studentů probíhají veřejně, a to jak formou ústní prezentace v hlavním sále, tak formou přehlídky plakátů a demonstrátorů v prostorách konference. Máte tak možnost seznámit se s výzkumem a vývojem fakulty.

Aktivní účast firem na konferenci Excel@FIT je důležitou součástí této akce. Prostor pro prezentace firem je připraven v několika formách a je vyhrazen pro ty, jenž se rozhodnou konferenci sponzorovat:

  • prezentace formou stánků ve vestibulu budovy, v níž bude soutěžní konference probíhat,
  • možnost publikovat v elektronickém sborníku konference vlastní propagační list,
  • možnost podílet se na výběru nejlepších prací z pohledu inovačního a obchodního potenciálu,
  • uvedení loga sponzorujících firem v elektronickém sborníku soutěžních prací, na internetových stránkách soutěže a v tiskových zprávách.

Vy a Vaši kolegové z oblasti IT tak máte možnost osobně se setkat se studenty a prezentovat Vaši firmu podle úrovně sponzorství. Přehledněji viz tabulka:

Úroveň sponzorstvíŽádnáBronzováStříbrnáZlatá
Minimální částka 0 od 5 000 Kč od 10 000 Kč od 50 000 Kč
Účast na konferenci icon-ok icon-ok icon-ok icon-ok
Logo na web konference a do elektronického sborníku, jmenovka s logem icon-ok icon-ok icon-ok
Plakát ve vestibulu budovy a propagační list ve sborníku icon-ok icon-ok
Informační stánek ve vestibulu budovy a video-prezentace icon-ok

Vítáme účast široké odborné i laické veřejnosti, proto je samotná účast na konferenci bezplatná.

Bronzový sponzor dostává možnost prezentovat své logo na webu konference a v elektronickém sborníku a bude mu vystavena jmenovka s logem pro účast na konferenci.

Stříbrný sponzor dostává navíc možnost umístit informační ceduli nebo plakát (max. šířka/výška 1×2 [m]) s prezentací firmy ve vstupních prostorách konference.

Zlatý sponzor dostává namísto informační cedule ve vstupních prostorách konference možnost instalovat informační stánek (max. hloubka/šířka/výška 1x2x2 [m]), včetně např. vlastní obrazovky s prezentací firmy apod. Video prezentaci lze také zařadit do prezentační video-smyčky, která bude promítaná na obrazovkách v prostorách konference. Délka video prezentace je omezena na 60 vteřin a bez audio stopy.

V případě zájmu o účast a prezentaci Vaší firmy na konferenci Excel@FIT, kontaktujte prosím doc. Jitku Kreslíkovou. V případě zájmu o širší spolupráci s Fakultou informačních technologií i nad rámec konference, kontaktujte prosím proděkana pro vnější vztahy prof. Pavla Zemčíka. Bezprostředně se Vám ozveme, abychom s Vámi dohodli všechny podrobnosti Vaší účasti na konferenci. Zároveň Vás prosíme o pečlivé prostudování podmínek pro jednotlivé úrovně podpory tak, aby maximálně vyhovovaly Vaším požadavkům na prezentaci a kontakt se studenty.

Předem děkujeme za pozornost, kterou budete věnovat našim návrhům. Vysoce oceňujeme Vaši dobrou vůli pomoci univerzitě motivovat studenty k lepší práci a zlepšovat spolupráci mezi naší univerzitou a firmami. 

Těšíme se na Vaši účast na konferenci.

Více informací o konferenci naleznete ZDE.