Projekt Síť na podporu spolupráce technicky a podnikatelsky
zaměřených univerzit s podniky v Jihomoravském kraji

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu
a ze státního rozpočtu České republiky

RING - prostor pro partnerství a spolupráci

Získávání a rozvinutí technických talentů ve spolupráci technických vysokých škol a průmyslových podniků"  byl dvouletý projekt Národního programu výzkumu II, podporovaného MŠMT ČR.

Jeho cílem je připravit systém dlouhodobé spolupráce mezi technickými vysokými školami a průmyslovou oblastí. Podstatnou součástí bude vytvoření víceúrovňových vazeb, které umožní studentům od začátku studia spolupracovat s průmyslovými firmami a rozvíjet jejich talent.

Prostřednictvím empirického výzkumu analyzuje názory a přístup studentů k technickým disciplínám, jejich ambice v oboru a také bariéry, které neumožňují plné využití jejich tvůrčího potenciálu.

Smyslem projektu je ve vytvoření a ověření modelu konsorcia, zahrnujícího současné i nové formy spolupráce mezi firmami, studenty VUT v Brně a akademickými pracovníky.

Jedním z výsledků projektu je právě portál RING. Více na http://ringwww.fbm.vutbr.cz/stranky/