Projekt Síť na podporu spolupráce technicky a podnikatelsky
zaměřených univerzit s podniky v Jihomoravském kraji

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu
a ze státního rozpočtu České republiky

ChemPoint - Vědci pro průmysl a praxi

ChemPoint je veřejným portálem pro výměnu informací mezi odborníky působící v oblastech vývoje technologie výroby. Je místem setkání těch, kteří chtějí na základě vytváření sítě spolupracujících odborníků zvýšit konkurenceschopnost své organizace a rozvinout svůj tvůrčí, inovační a výzkumný potenciál.

O projektu

ChemPoint nabízí

 • články o nových poznatcích ve vybraných oborech aplikované chemie
 • možnost prezentace nabídek a poptávek po zdrojích pro vývoj a inovace
 • řadu školení, seminářů a workshopů z oblasti vývoje, průmyslu a praxe
 • možnost pro vývojáře a výzkumníky prezentovat své aktuální objevy, nápady a služby

Vize ChemPoint

ChemPoint je centrální místem pro zveřejnění zajímavých informací týkajících se technologického pokroku v aplikované chemii s cílem podpořit spolupráci mezi odborníky, firmami a vývojovými institucemi v rámci České republiky.

Název projektu: ChemPoint - vědci pro chemickou praxi
Číslo a název oblasti podpory: 2.4 Partnerství a sítě, výzva č. 12
Žadatel: Vysoké učení technické v Brně
Realizátor: Fakulta chemická VUT v Brně
Registrační číslo: CZ.1.07/2.4.00/12.0026

Projekt se chce specializovat na vytvoření kontaktního místa pro usnadnění komunikace mezi výzkumnými pracovníky a aplikační sférou ve vybraných oblastech chemie, kterými se zabývají na projektu zúčastněné instituce. Projekt má 3 roviny:

 • Vytvoření technického zázemí ve formě webového portálu a asistenčního poradenského místa. Webový portál má sloužit jako místo nabídky výzkumných a vývojových aktivit VaV institucí v chemických disciplínách.
 • Realizace vzdělávacích aktivit zaměřených především na vědecko-výzkumné pracovníky. Vzdělávání zahrnuje školení
  v dovednostech podporující přenos poznatků VaV do praxe, workshopy s odborníky z praxe, pracovní stáže na pracovištích podniků apod.
 • Vytvoření úzce specializovaných odborných komunit s cílem koncentrovat výměnu informací mezi experty ve svém oboru. Náplní budou workshopy se zástupci podniků, populárně vědecké články odborníků, databáze firem a výzkumných pracovišť relevantní
  k dané problematice, nabídky technologií apod.

Časový rámec:

Začátek projektu: 1. 11. 2009
Ukončení projektu: 31. 8. 2012


Více se o projektu dozvíte na http://www.chempoint.cz/