Projekt Síť na podporu spolupráce technicky a podnikatelsky
zaměřených univerzit s podniky v Jihomoravském kraji

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu
a ze státního rozpočtu České republiky

CEITEC - Středoevropský technologický institut

CEITEC je projekt výstavby středoevropského vědecko-výzkumného centra excelence

které v Brně společně připravují místní univerzity a výzkumná pracoviště (Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Mendelova univerzita v Brně, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Ústav fyziky materiálů Akademie věd, Výzkumný ústav veterinárního lékařství). Jedná se o laboratoře s prvotřídním přístrojovým vybavením a zázemím, které tvoří optimální podmínky pro základní i aplikovaný výzkum v oblasti věd o živé přírodě a pokročilých materiálů a technologií.


Projekt CEITEC vznikl především proto, aby vhodnými mechanismy napomohl  současnému základnímu i aplikovanému výzkumu lokalizovanému v Jihomoravském kraji dosáhnout špičkové úrovně. Jeho smyslem je nejen zapojit aktivity realizované v tomto regionu do evropského výzkumného prostoru, ale otevřít jej světu i vytvořením podmínek příznivých pro spolupráci se soukromým sektorem.

CEITEC se stane významným evropským centrem vědy a vzdělanosti. Projekt přispěje ke   koncentraci vědecko-výzkumných kapacit v České republice, a současně upevní vazbu české vědy na špičkové zahraniční výzkumné instituce a podniky. V rámci projektů výzkumné spolupráce a společného technologického vývoje dojde k vytváření a udržování kvalitních vztahů s předními zahraničními vědecko-výzkumnými institucemi. Intenzivnější spolupráce přinese výrazné pozitivní dopady jak pro Brno a Jihomoravský kraj, tak pro celý evropský výzkumný prostor.

CEITEC je postaven na vzájemné synergii sedmi výzkumných programů

Hlavním přínosem realizace projektu CEITECu je unikátní kombinace živých a neživých věd.  Jádro projektu tvoří sedm výzkumných programů (Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie, Pokročilé materiályStrukturní biologieGenomika a proteomika rostlinných systémůMolekulární medicína, Neurovědy, Molekulární veterinární medicína), sdružujících výzkumné skupiny  se specializací na konkrétní, progresivní vědecké obory a disciplíny. Násobné synergické efekty projektu jsou generovány zejména vzájemnou interakcí výzkumných programů a řešením multidisciplinárních otázek napříč výzkumnými skupinami.

Výzkumné a vývojové aktivity všech výzkumných programů a pod nimi sdružených skupin, směřují k naplnění 4 cílů, které si CEITEC stanovil. Oborová šíře aktivit nutných ke splnění stanovených cílů předurčuje nutnou spolupráci různých týmů v různých fázích výzkumu a vývoje. Za další jednotící prvek je možné považovat také tzn. „core facilities“ (velké laboratorní celky), které jsou k dispozici všem pracovníkům napříč výzkumnými programy.

Více informací najdete na http://www.ceitec.cz/