Projekt Síť na podporu spolupráce technicky a podnikatelsky
zaměřených univerzit s podniky v Jihomoravském kraji

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu
a ze státního rozpočtu České republiky

Nabídka a potřeby firem jižní Moravy

Právě vyšla publikace Nabídka a potřeby firem jižní Moravy mapující spolupráci šesti fakult Vysokého učení technického v Brně a Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně s firmami působícími na jižní Moravě.

Úzká spolupráce univerzit s podniky je stále více chápána jako podmínka odborné, konkurenční a samozřejmě ekonomické prosperity obou stran. To měly již v roce 2009 na paměti dvě brněnské univerzity,  VUT v Brně a MENDELU. Spojily se s Regionální hospodářskou komorou Brno (RHK) a společně podaly projekt Síť na podporu spolupráce technicky a podnikatelsky zaměřených univerzit s podniky v Jihomoravském kraji. Hlavním přínosem projektu pro tyto univerzity mělo být  jejich přiblížení se dynamicky se vyvíjející řídící, výrobní a obchodní praxi v podnicích. Podnikům měl pomoci řešit jejich rozvojové problémy s využitím výzkumného potenciálu univerzit a personální problémy podporou přechodu absolventů univerzit do praxe.

Do projektu se zapojilo 7 fakult zmíněných univerzit, na VUT v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Fakulta chemická, Fakulta informačních technologií, Fakulta podnikatelská, Fakulta stavební a Fakulta strojního inženýrství, na MENDELU pak Provozně ekonomická fakulta. Na fakultách začaly pracovat tříčlenné kontaktní odborné týmy, zajišťující realizaci projektu na fakultě i vůči podnikům. Fakulty zpracovaly své nabídky podnikům, podrobně vymezující, co jejich ústavy mohou pro firmy udělat.

Projekt si jako jeden z cílů vytýčil provést v roce 2011 průzkum potřeb a možností spolupráce s podniky. Byla shromážděna data od 170 firem, vyhodnocena, porovnána s nabídkami fakult a výsledek naleznete právě v publikaci Nabídka a potřeby firem jižní Moravy. Věříme že, publikace umožní firmám nejen prezentovat svoji nabídku a potřeby, nýbrž i navázat kontakty s ostatními firmami. Univerzitám a fakultám pak umožní rychle se v potřebách firem orientovat a firmy oslovit s konkrétní nabídkou spolupráce.

Křest publikace proběhl v rámci akce "Brno - město pro váš business" pořádané na RHK Brno.

 

V případě zájmu kontaktujte

Ing. Radek Kopecký

Regionální hospodářská komora Brno

+420 532 194 922

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

P9150082.jpg P9150085.jpg Publikace - oblka3.jpg