Projekt Síť na podporu spolupráce technicky a podnikatelsky
zaměřených univerzit s podniky v Jihomoravském kraji

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu
a ze státního rozpočtu České republiky

IT4Innovations - Centrum excelence

IT4Innovations je unikátní projekt, jehož cílem je vybudovat národní centrum excelentního výzkumu v oblasti informačních technologií. Toto nově vybudované centrum umožní posílit koncentraci celé řady vědních oborů vztahujících se k informačním technologiím a dosáhnout jejich rozvoje. Centrum excelence IT4Innovations skloubí funkci výzkumného centra pro akademické účely s výzkumem pro potřeby aplikační sféry. 

Součástí projektu bude mj. pořízení velmi výkonného superpočítače, který by měl být uveden do provozu okolo roku 2014, přičemž by se měl v té době zařadit mezi 100 nejvýkonnějších superpočítačů na světě.

Projekt společně připravuje pět subjektů: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě, Slezská univerzita v Opavě, Vysoké učení technické v Brně a Ústav geoniky AV ČR.

Fakulta informačních technologií VUT v Brně je v rámci centra zodpovědná za 2 výzkumné programy:

1. Rozpoznávání a prezentace informací z mediálních dat

  • Systém pro komplexní audiovizuální charakterizaci osob v reálném prostředí (multimodální – audio i video)
  • Systém pro efektivní automatizované 3D geometrické modelování (s využitím „Rapid Prototyping“)
  • Systém schopný analyzovat rozsáhlá webová data poskytnutá uživateli, extrahovat a zpracovat informace
  • Software pro efektivní analyzátor/kompilátor založený na zpracování rozptýlené informace

2. Bezpečné a spolehlivé architektury, sítě a protokoly

  • Bezpečnostní analýzy systémů s čipovými kartami
  • Software pro evoluční syntézu a optimalizaci číslicových obvodů na úrovni hradel
  • Software pro inteligentní testování paralelních programů se zaměřením na vyhledávání synchronizačních chyb
  • Hardwarové architektury pro urychlení algoritmů z oblasti počítačových sítí
  • HW/SW co-design, návrh a vývoj vestavěných systémů

Více informací je k dispozici na webu www.it4i.cz.