Projekt Síť na podporu spolupráce technicky a podnikatelsky
zaměřených univerzit s podniky v Jihomoravském kraji

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu
a ze státního rozpočtu České republiky

Závěrečná konference

RHK Brno + VUT Brno + MENDELU bilancovaly společný projekt

Celkem 51 členů projektových týmů VUT Brno, MENDELU a RHK Brno a podnikatelů se sešlo dne 26. září 2012 na RHK Brno, aby bilancovali výsledky společného projektu Síť na podporu spolupráce technicky a podnikatelsky zaměřených univerzit s podniky v Jihomoravském kraji.

Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu. Za 3 roky se podařilo do projektu zapojit 7 fakult zúčastněných univerzit. Univerzity vyřešily celkem 21 problémů podniků. Praxi v podnicích vykonalo celkem 21 pedagogů a 105 studentů. Součástí projektu bylo i setkávání příslušníků akademické obce univerzit s podnikateli na konferencích, oborových setkáních a workshopech, kterých bylo celkem 28. Projektu se tak zúčastnilo aktivně 1100 osob z univerzit a podniků a co je nejvýznamnější, 171 podniků. Jejich požadavky na spolupráci s univerzitami byly shrnuty do publikace Nabídka a potřeby firem jižní Moravy. V publikaci najdou zájemci rovněž podrobnou nabídku jednotlivých fakult, které se zapojily do projektu. Projektu se dostalo mezi podnikateli široké publicity a uznání na akcích Kontakt – Kontrakt, které RHK Brno pořádá pravidelně při stavebních a strojírenských veletrzích.

Projekt oficiálně skončí 23. října 2012. Jak konstatoval prorektor VUT v Brně doc. Ing. Miloslav ŠVEC, CSc., stal se významným kvalitativním krokem ve vzájemné spolupráci univerzit a podnikatelské sféry. Bude proto pokračovat. Nadále budou k dispozici webové stránky projektu s pravidelně aktualizovanou vzájemnou nabídkou a poptávkou a pokračovat společná setkávání. Univerzity budou systematicky hledat možnosti kooperace s podniky.

Poděkováním za dobře připravenou akci se tak zaslouženě staly pozitivní reakce účastníků:

„Ceníme si spolupráce s firmou WOMBAT, s.r.o. při úspěšném řešení projektu Zajištění kvality provádění sanačních vložek do potrubí“

                                                                                               doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D., FAST VUT

„FEKT VUT v Brně by uvítala možnost podílet se opět na řešení podobného projektu.“

                                                                    

                                                                                                Prof. Ing. Stanislav Hanus, CSc., proděkan fakulty

 

 „Projekt pomohl Sekci elektrotechniků jižní Moravy prezentovat inovační výsledky jihomoravských elektrotechniků na veletrzích AMPER 2011 a 2012.“                                                                                        

 Jiří Reich, předseda SEJM

 

P9260015.jpg P9260025.jpg P9260048.jpg P9260077.jpg