Projekt Síť na podporu spolupráce technicky a podnikatelsky
zaměřených univerzit s podniky v Jihomoravském kraji

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu
a ze státního rozpočtu České republiky

Excel@FIT - Studentská Konference lnovací, Technologií a Vědy v lT

Rádi bychom Vás pozvali na konferenci studentské tvůrčí odborné činnosti Excel@FIT, kterou pořádá Fakulta informačních technologií VUT v Brně. Konference se uskuteční 30.4.2015 v budově fakulty a klade si za cíl prezentovat zajímavé nápady, technická řešení a odborné výsledky studentů v oblasti informačních technologií a nabídnout možnost setkávání studentů, výzkumníků a odborníků z průmyslu a sdílení myšlenek a zkušeností.

RING - prostor pro partnerství a spolupráci

Získávání a rozvinutí technických talentů ve spolupráci technických vysokých škol a průmyslových podniků"  byl dvouletý projekt Národního programu výzkumu II, podporovaného MŠMT ČR.

ChemPoint - Vědci pro průmysl a praxi

ChemPoint je veřejným portálem pro výměnu informací mezi odborníky působící v oblastech vývoje technologie výroby. Je místem setkání těch, kteří chtějí na základě vytváření sítě spolupracujících odborníků zvýšit konkurenceschopnost své organizace a rozvinout svůj tvůrčí, inovační a výzkumný potenciál.

CEITEC - Středoevropský technologický institut

CEITEC je projekt výstavby středoevropského vědecko-výzkumného centra excelence

které v Brně společně připravují místní univerzity a výzkumná pracoviště (Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Mendelova univerzita v Brně, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Ústav fyziky materiálů Akademie věd, Výzkumný ústav veterinárního lékařství). Jedná se o laboratoře s prvotřídním přístrojovým vybavením a zázemím, které tvoří optimální podmínky pro základní i aplikovaný výzkum v oblasti věd o živé přírodě a pokročilých materiálů a technologií.

IT4Innovations - Centrum excelence

IT4Innovations je unikátní projekt, jehož cílem je vybudovat národní centrum excelentního výzkumu v oblasti informačních technologií. Toto nově vybudované centrum umožní posílit koncentraci celé řady vědních oborů vztahujících se k informačním technologiím a dosáhnout jejich rozvoje. Centrum excelence IT4Innovations skloubí funkci výzkumného centra pro akademické účely s výzkumem pro potřeby aplikační sféry. 

NETME Centre – Centrum nových technologií pro strojírenství

Projekt Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně „NETME Centre“ (New Technologies for Mechanical Engineering – Nové technologie pro strojírenství).

Centrum AdMaS

Fakulta stavební VUT v Brně (FAST VUT v Brně) v roce 2009 připravila a podala projekt „Centrum AdMaS - Advanced Materials, Structures and Technologies“.

Závěrečná konference

RHK Brno + VUT Brno + MENDELU bilancovaly společný projekt

Celkem 51 členů projektových týmů VUT Brno, MENDELU a RHK Brno a podnikatelů se sešlo dne 26. září 2012 na RHK Brno, aby bilancovali výsledky společného projektu Síť na podporu spolupráce technicky a podnikatelsky zaměřených univerzit s podniky v Jihomoravském kraji.

Nabídka a potřeby firem jižní Moravy

Právě vyšla publikace Nabídka a potřeby firem jižní Moravy mapující spolupráci šesti fakult Vysokého učení technického v Brně a Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně s firmami působícími na jižní Moravě.